PRZYWOŁANIE OPIEKUNA DZIAŁU DO ALEJKI SKLEPOWEJ

SYSTEM BEZPRZEWODOWY

 

 

Często przed zakupem elektroniki użytkowej np. telewizora potrzebujemy konsultacji z profesjonalnym doradcą. W tym celu wystarczy wcisnąć wcześniej zdefiniowany przycisk w nadajniku znajdujący się w danym dziale, a informacja o wezwaniu do klienta pojawi się na mobilnym pagerze opiekuna działu.SYSTEM JEDNO KOLEJKOWY

SYSTEM BEZPRZEWODOWY

 

 

Każdy kasjer aktualnie pracujący na stanowisku ma możliwość przywołania kolejnego klienta z kolejki do swojego boksu kasowego. Wystarczy zamontować jeden przycisk na stanowisku każdego kasjera np. jednoprzyciskowy ST-E1, który jest zdefiniowanym numerem kasy po naciśnięciu, którego na dużym ekranie zbiorczym lub na małych ekranach z serii SR-A pojawi się numer kasy. Przy stanowisku kasowym montujemy lampę SRL-300, która zaświeci się jednym z siedmiu kolorów po naciśnięciu przycisku przez kasjera wskazując klientowi w ten sposób jego gotowość.


PRZYWOŁANIE KASJERA DO STANOWISKA KASOWEGO/ URUCHOMIENIE KASY

SYSTEM BEZPRZEWODOWYSyscall oferuje system przywołania kasjera do stanowiska kasowego w technologii radiowej wraz z integracją z radiowęzłem. Kasjer lub kierownik kas ma możliwość przywołania kasjera do danego stanowiska kasowego. Informacja o przywołaniu kasjera wyświetlana jest bezpośrednio na pagerze kasjera SB-700 oraz jako opcję proponujemy sygnalizację świetlną przy boksie kasowym SRL-300. Komunikat o uruchomieniu kasy słyszalny jest w radiowęźle w obszarze stanowisk kasowych. Dodatkowo istnieje możliwość monitorowania czasu reakcji kasjerów na wezwanie, czasu pracy danej kasy, ilość wezwań kierownika do kasy etc. poprzez system monitorowania SW Monitoring Syscall System. Syscall dostarcza kompleksowe rozwiązanie do obsługi przywołań kasowych.


Produkty wykorzystane w rozwiązaniu

 

Nadajniki klienta, pagery pracowników, przekaźniki oraz akcesoria

 

Powitanie klienta

Czujnik otwarcia (SDS-200) wykrywa, kiedy drzwi są otwarte lub zamknięte przez klienta lub inną osobę zbliżającą się do wejścia.
SDS-200 wysyła sygnał do minimonitora SR-300F, który może witać klientów wchodzących do sklepu. Jest to bezprzewodowy system, który automatycznie wyświetla i emituje dźwięk powitania klientów wchodzących do sklepu. Dodatkowo czujnik może zliczać ilość otwarć drzwi.


Informowanie o promocjach i rabatach

Gdy detektor (SPT-200) wykryje ruch osób przechodzących przez wyznaczony obszar, monitor odbiera sygnał i odtwarza ustawioną frazę. Monitory SR-A umożliwiają użytkownikom w prosty sposób ustawiać komunikaty głosowe oraz wyświetlany tekst. Taki system daje możliwość zarządzania w prosty i szybki sposób komunikatami wyświetlanymi przy półkach sklepowych.


Wezwanie personelu sklepu do przymierzalni

Jeśli klient potrzebuje pomocy, np. wymaga innego rozmiaru lub koloru w przymierzalni, wystarczy nacisnąć przycisk zainstalowany w przymierzalni. Po naciśnięciu przycisku, numer przymierzalni jest natychmiast wyświetlany na pagerze personelu, a także zapala się lampka kontrolna obok przymierzalni. System ten pomaga personelowi szybko rozpoznawać i reagować na potrzeby klienta.